БИЖ IV
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Хавч зэргийг хэмхчин нүдэж хийдэг нэгэн зүйл зууш.