БАРИМЛЫН ШАВАР
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Аливаа дүрс, хэлбэрийг хийж болохуйц зөөлөн наалдамхай зүйл, хүүхдийн тоглоом. ()