ЖҮН:
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Төрийн жүн ван (Манж Чин улсын үеийн төрийн дэд ван).