БОЛЬНИЦ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Өвчтөнийг эмчлэн сувилах газар, эмнэлэг.