ШАРШУУ БОЛЖМОР
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Бужиргынхан овгийн, завж, толгой, шанаа, хоолой болон далавчны дээд өд хөх туяатай хар, нуруу, мөрний өд хүрэн саарал, сүүлний дээд өд нь гялгар, дэлгэрэнгүй...