СТРЕСС
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

1. Сэтгэл санаа болон бие махбодид учрах дарамт, ядаргаа, зовнил.


2. [хэл шинжлэл] Хэлний аялгын түвшинд аливаа нэгэн онцолсон утгыг гаргах хэлний хэмнэл. ()