НАЛТАН
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Шувууны төрлийн баг. Харьцангуй том биетэй, өндөр хөл, урт хүзүүтэй шувууд энэ багт орно. Хошуу бараг тэхий дундуураа доош нугарч махийсан, бахим, дэлгэрэнгүй...