УРААЦАЙТАН
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Шувууны төрлийн багийн нэр. Хараацайтай төстэй, арай том шувууд энэ багт хамрагдана. Урт нарийн далавчтай, хөл богино боловч нисэлт дунд тэжээл дэлгэрэнгүй...