ЗӨВ I

1. Аливаа юмны үнэн, зохистой нь: зөв бичих дүрэм [хэл шинжлэл] (ямар нэг хэлний бүх үгийг хэрхэн дэлгэрэнгүй...


2. Баруун зүг тийших, баруун гар талын: зөв гар (а. Хүний баруун гар; б. Баруун гарын чиглэл) - Зөв гар гэмтсэнээс болоод үзгээ ч дэлгэрэнгүй... “Хөдөлмөр” сонин., зөв тал (хүний баруун гар тал);

3. Нарны эргэх чигийн дагуу: зөв үүд (гэрийн үүдний зүүн этгээд), зөв энгэр (монгол дээл, монгол цамцны баруун гар дэлгэрэнгүй...
4. Таван хошуу малын зүүн этгээд: зөв тал (а. Малын зүүн талын ерөнхий нэр - Довдон хонь бүрийн зөв талын хээлнээс нэг тус ноос дэлгэрэнгүй...аа. Л.Түдэв. Нүүдэл; б. Морь, малыг унах, моринд мордох тал), зөв хөл (морь мал, амьтны зүүн хөл) - Бидний хойноос харж хэсэгхэн зогссоноо хойд зөв хөлөө өргөж нуруу руу сарьчхаад гэр рүүгээ буцаад явчхав. С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө;
5. Юмны гадагш хандсан, өнгө талын, наадах: зөв өнгө (бөс даавууны хээтэй гадар тал, эдэлгээ тэсвэрлэх тал), зөв дэлгэрэнгүй... (хүний нүүр өөд харах) - Зөв харж инээж, буруу харж уйлж байж арай гэж нэг өгөв. ААЗ;
6. Юмны хэр хэмжээ хүрэх, таарах, тохирох байдал: өрөөл даавуу өмдөндөө зөв [зүйр цэцэн үг] (аливаа үйлийг болгож бүтээхэд илүү их юм дэлгэрэнгүй...
зөв бичих дүрэм ямар нэг хэлний бүх үгийг хэрхэн бичих тухай журамлан тогтоосон зүй
зөв бодлого зүй зохистой бодлого
зөв дуудах ёс ямар нэг хэлний бүх үгийг яаж дуудах тухай журамлан тогтоосон зүй
зөв журам нийцтэй, тохиромжтой журам
зөв зам а. Олон салаа замаас зорьсон газарт очих зам; б. Үйл хэргийн дотроос тохирох тэнцэх нь
зөв ойлгуулах зүй зохисын дагуу ойлгуулж мэдүүлэх
зөв өнгө эерэг дулаан өнгө, сэтгэлд таатай өнгө
зөв санаа өөр бусдад хор нөлөөгүй, буруу гажуугүй санаа
зөв үзэл жам ёсыг үнэн мөнөөр тусгах үзэл, зүйд нийцсэн үзэл санаа
зөв харах юмыг зөвөөр ялгаж таних
зөв буруу тогтсон үзэл санаа, үйл явдалд нийцэх, эс нийцэх чанар
зөв зүйтэй зөв зохистой
зөв гар а. Хүний баруун гар; б. Баруун гарын чиглэл
зөв тал хүний баруун гар тал
зөв үүд гэрийн үүдний зүүн этгээд
зөв энгэр монгол дээл, монгол цамцны баруун гар талд гаргасан энгэр
зөв эргүүлэг хүн, мал адгуусны үс, нарны эргэлтийн чиглэлд тойрон ханарсан хэв
зөв эргэх а. Нарны эргэх зүгийг дагаж тойрох; б. Баруун гарыг дагаж эргэх
нар зөв нар эргэх чигийг дагах нь
зөв тал а. Малын зүүн талын ерөнхий нэр - Довдон хонь бүрийн зөв талын хээлнээс нэг тус ноос угзран авч өвөртөлсөөр байлаа. Л.Түдэв. Нүүдэл; б. Морь, малыг унах, моринд мордох тал
зөв хөл морь мал, амьтны зүүн хөл
зөв өнгө бөс даавууны хээтэй гадар тал, эдэлгээ тэсвэрлэх тал
зөв харах хүний нүүр өөд харах
өрөөл даавуу өмдөндөө зөв аливаа үйлийг болгож бүтээхэд илүү их юм хэрэггүй гэсэн санаа
би чамдаа зөв бусдаас давуу эрхтэй, бурууг хийсэн үед нь шийтгэх чадалтай гэдгээ илэрхийлэх үг
Ижил үг:

ЗӨВ II