ЗӨВДӨХ I

1. Хүний үйл явдал зүйтэй, нийлэмжтэй болох - Түг түмэн амьтны тусалсныг үзвэл ганц ч хүн болов зөвдөх буй. дэлгэрэнгүй...


2. Буруугаар явснаа огоорч зөвд орох - Ажилдаа буцаж орсон минь зөвдсөн бололтой байна. Н.Банзрагч. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЗӨВДӨХ II