ЗӨВЛӨГӨӨН

1. Зөвлөх үйлийн нэр;


2. Зөвлөн хэлэлцэх хурал: зөвлөгөөн хийх (харилцан зөвшилцөж тохиролцох хурал, чуулган зохион байгуулах) - Бид ургаараа их дэлгэрэнгүй... Монголын нууц товчоо., багш нарын зөвлөгөөн (багш нарын туршлага солилцох, зөвлөн ярилцах хурал), эмч нарын зөвлөгөөн (эмч нарын зөвшин хэлэлцэх, санал солилцох хурал), хурал зөвлөгөөн [хоршоо] (хуран чуулж, зөвлөн хэлэлцэх үйлийн нэр).

зөвлөгөөн хийх харилцан зөвшилцөж тохиролцох хурал, чуулган зохион байгуулах
багш нарын зөвлөгөөн багш нарын туршлага солилцох, зөвлөн ярилцах хурал
эмч нарын зөвлөгөөн эмч нарын зөвшин хэлэлцэх, санал солилцох хурал
хурал зөвлөгөөн хуран чуулж, зөвлөн хэлэлцэх үйлийн нэр