зөв энгэр
монгол дээл, монгол цамцны баруун гар талд гаргасан энгэр