ЗӨВ II

Зөөлөн зэрэг үгийн давтсан язгуур: зөв зөөлөн (маш зөөлөн) - Зөв зөөлөн буйдан, эрээн мяраан хивс дэлгэрэнгүй... “Хөдөлмөр” сонин.

Ижил үг:

ЗӨВ I