зөв эргүүлэг
хүн, мал адгуусны үс, нарны эргэлтийн чиглэлд тойрон ханарсан хэв