зөв тал
а. Малын зүүн талын ерөнхий нэр - Довдон хонь бүрийн зөв талын хээлнээс нэг тус ноос угзран авч өвөртөлсөөр байлаа. Л.Түдэв. Нүүдэл; б. Морь, малыг дэлгэрэнгүй...