зөв өнгө
бөс даавууны хээтэй гадар тал, эдэлгээ тэсвэрлэх тал