зөв эргэх
а. Нарны эргэх зүгийг дагаж тойрох; б. Баруун гарыг дагаж эргэх