зөв бичих дүрэм
/ хэл шинжлэл /
ямар нэг хэлний бүх үгийг хэрхэн бичих тухай журамлан тогтоосон зүй