ЭВ I

1. Хүмүүсийн дотно харьцаа, таарамж - Ах дүү нар ёстой л ингэж эвийн хүчээр хувьсгалыг хийж явсан билээ. дэлгэрэнгүй...


2. Юмыг хийх арга ухаан, ур дүй: эв орох (а. Тухайн ажлыг хийхэд эв дүй, арга ухаан шаардагдах; б. Урласан зүйл хэлбэр галбир сайтай дэлгэрэнгүй...
3. Юмны эдэлж хэрэглэхэд зохимжтой тохь тух;
4. Юмны нийлэх ором, өөр хоорондоо тохирох таарах боломж: эв нийлэх (юмны зааг залгаас яг тохирох), эв нь салах дэлгэрэнгүй...
5. Хоёр модноос бүтдэг ардын оньсон наадгай: эв тоглох (бага насны хүүхдийн оюун ухааныг хөгжүүлэх зорилгоор зургаан аргаар тоглодог дэлгэрэнгүй...
эв нийлэх а. Санаа сэтгэл таарч тохирох, хүчээ хамтатгах; б. Эвдэрсэн хагарсан зүйл ормоороо яв цав таарах
эв нэгдэх олон хүний санаа бодол зохицох, нийцэх
эв муудах найртай харилцаа эвдрэх
эв таарах а. Хүмүүсийн сэтгэл санаа, үйл ажиллагаа нийцэх; б. Нөхцөл бололцоо гарах
эв эвдрэх а. Хүмүүсийн санаа бодол тохирохоо болих; б. Найрсаг харилцаа эвдрэх
эв зүй а. Хүмүүсийн харилцааны таарамж, нийц; б. Юм хийх ур ухаан, эв дүй; в. Юмны өөр хоорондоо тохирох зохирох байдал
эв найрамдал эвийг эрхэмлэсэн дотно харьцаа
эв нөхөрлөл найрсаг дотно харьцаа
эв нэгдэл найрсаг нөхөрсөг байдал
эв санаа хүмүүсийн нэгдмэл үзэл бодол
эв нэгтэй бодол санаа, санаа зорилго адилхан
эв түнжин эв найрамдал, хүмүүсийн хоорондын элэгсэг найрсаг харилцаа
эв хав таарамж, нийц, дүй
эв эе хүмүүсийн элэгсэг дотно харилцаа
эвийн эхэнд тос эвдрэлийн эхэнд цус эвтэй найртай байдлыг эрхэмлэ гэсэн санаа
эв эвдсэнээс эд эвдсэн нь дээр эв нэгдэл эд хөрөнгөнөөс илүү чухал гэсэн санаа
эв нэгтэн эвдрэхгүй үнэн явдалтан ганцаардахгүй эв нэгдэл, үнэн явдал хамгаас эрхэм гэсэн санаа
эвийг эртнээс эрдмийг эхнээс нь аливаа зүйлийг хийхдээ эхнээс нь анхаарах хэрэгтэй гэсэн санаа
харийн газар үгээ бэхэл халуун зуураа эвээ хичээ эв эеэ эрхэмлэ гэсэн санаа
эв орох а. Тухайн ажлыг хийхэд эв дүй, арга ухаан шаардагдах; б. Урласан зүйл хэлбэр галбир сайтай болох
эв зэвгүй а. Ажилд эв дүйгүй, эв хавгүй; б. Зожиг, зөрүүд зантай
эв муутай а. Хийсэн, урласан зүйлийн ур хийц тааруухан; б. Юм хийх ур дүй муутай
эв хавгүй бүдүүн баараг, болхи
эв гав эв дүй
эв дүй а. Юмны таарах тохирох байдал; б. Юм хийх ур ухаан
арга эв юмыг хийх арга ухаан, ур дүй
ая эв эв дүй
эв нь таарсан мод шиг ~ эв мод шиг яг тохирсон, таарсан
эв нийлэх юмны зааг залгаас яг тохирох
эв нь салах наалттай юманд ан цав гарах
эвд нь оруулах салсан, эвдэрсэн юмыг хэвийн болгох
эв эеийг нь үзэх юмны зүй зохисыг харгалзах
эвээр нь нийлүүлэх эвдэрсэн юмыг хуучин байдлаар нь болгох
эв зэвгүй юмны эв нь нийлэхгүй болсон байдал
эв тоглох бага насны хүүхдийн оюун ухааныг хөгжүүлэх зорилгоор зургаан аргаар тоглодог наадгай, эв мод а. Хил хязгаарын харуул цэргийн хоёр этгээд хайч солилцохдоо нийлүүлэн үзэх цуудас мод; б. Монгол ардын нэгэн наадгай
Ижил үг:

ЭВ II