харийн газар үгээ бэхэл халуун зуураа эвээ хичээ
/ зүйр цэцэн үг /
эв эеэ эрхэмлэ гэсэн санаа