ЭВАМ

1. Богд хаант монгол улсын төрийн далбаан дээр төвөд үсгээр бичээстэй байдаг бэлгэдлийн үг бөгөөд “э” нь дэлгэрэнгүй...


2. Амьтан бүгд бурхны хутгийг олохыг билэгдсэн тэмдэг.