ЭВДЛЭХ

1. Юмыг санаатайгаар сүйтгэх: сандлаа эвдлэх (сандлаа хэмхлэх);


2. [шилжсэн] Орчин тойрны тайван байдлыг алдуулах - Автоматын тачигнах дуун ойн нам гүмийг эвдлээ. Г.Гофман. дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Юмны эвийг нь алдуулах.