ЭВДРЭХ

1. Юмны бүрэн бүтэн байдал алдагдах - Түүнийг хөсрөө булснаар хааны хишиг эвдэрч, их улсад нь хүүхэд төрвөөс дэлгэрэнгүй... Саган сэцэн. Эрдэнийн товч., авдар эвдрэх (авдар сав хэмхрэх), гэмтэх эвдрэх [хоршоо] (эвдэрч хэмхрэх), эвдрэх сүйдэх [хоршоо] (юмны хэмхэрч үгүй болох), эвдрэх хэмхрэх [хоршоо] (эд юм эвдэрч элэгдэх), эвдрэх бүтэх [хоршоо] (юм эвлэж бүтэн болох, эвлэж бүтсэн зүйлийн бүрэн бүтэн байдал алдагдах) - Эцэг эхийн минь өргөж өгсөн хатан буюу элэх зовох хоёрыг хамтатган элбэрэлт Жүсин билээ, эвдрэх бүтэх хоёрыг хамтатгасан эрдэмт Жүмин билээ. В.Инжаннаши. Хөх судар., эвдрэх улсад бүү зүтгэ, энхжих улсад бүү марга [зүйр цэцэн үг] (гажуу буруу зүйлийг битгий дэмж, зөв шударга үйлээс битгий ухар гэсэн санаа);


2. Хүний зан ааш өөрчлөгдөх: ааш зан эвдрэх (муухай зантай болох);
3. [шилжсэн] Найртай байдал алдагдах - Учрыг тодруулбаас сэтгэл эвдрэх мэт. Орогсдын ерөөл., дэлгэрэнгүй...
авдар эвдрэх авдар сав хэмхрэх
гэмтэх эвдрэх эвдэрч хэмхрэх
эвдрэх сүйдэх юмны хэмхэрч үгүй болох
эвдрэх хэмхрэх эд юм эвдэрч элэгдэх
эвдрэх бүтэх юм эвлэж бүтэн болох, эвлэж бүтсэн зүйлийн бүрэн бүтэн байдал алдагдах
эвдрэх улсад бүү зүтгэ энхжих улсад бүү марга гажуу буруу зүйлийг битгий дэмж, зөв шударга үйлээс битгий ухар гэсэн санаа
ааш зан эвдрэх муухай зантай болох
гэр бүл эвдрэх нөхөр эхнэр хоёр салж сарних
эв эвдэрснээс эд эвдэрсэн нь дээр эв нэгдэл хамгаас чухал гэсэн санаа