эвдрэх улсад бүү зүтгэ энхжих улсад бүү марга
/ зүйр цэцэн үг /
гажуу буруу зүйлийг битгий дэмж, зөв шударга үйлээс битгий ухар гэсэн санаа