ЭВДЭГДЭХ

1. Аливаа юм гаднын нөлөөгөөр хэвийн байдлаа алдах - Сааралгүй модондоо итгэн агсаар, Сар шувуунаа үүрээ эвдэгдэн, дэлгэрэнгүй... Саган сэцэн. Эрдэнийн товч., газрын хөрс эвдэгдэх (үер, салхины улмаас газрын хөрс хагарч ганга гуу үүсэх);


2. [шилжсэн] Бусдад уруу татагдах: сэтгэл санаа нь эвдэгдэх (хүний буруу үгэнд орж сэтгэл санаа нь хувирах).

газрын хөрс эвдэгдэх үер, салхины улмаас газрын хөрс хагарч ганга гуу үүсэх
сэтгэл санаа нь эвдэгдэх хүний буруу үгэнд орж сэтгэл санаа нь хувирах