ЭВИЙ

Хүнийг хайрлан энхрийлэх, бага хүүхдийг хөөрөгшөөн хайрлахад хэлэх аялга - Эвий хонгор үр минь жаахан тонгойж дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл., эвий зайлуул (хүн, амьтныг өрөвдөн хайрлах аялга), эвий хөөрхий (бага хүүхэд, амьтны зулзагыг өхөөрдөн энхрийлэх аялга).

эвий зайлуул хүн, амьтныг өрөвдөн хайрлах аялга
эвий хөөрхий бага хүүхэд, амьтны зулзагыг өхөөрдөн энхрийлэх аялга