ЭВЛҮҮР I
/ хуучирсан /

Эд барааг нэхэхэд утсан ширхгийг нь суурийн толгойд боон ташаалж тавьсан иш: эвлүүр мод (эд барааг дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЭВЛҮҮР II