ЁЛ I

1. [амьтан] Алтай, Хангайн нуруугаар өндөр уул хаданд суурин амьдардаг, хүндийн жин таваас зургаан килограмм, биеийн дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Идэмхий хүн.

ёл шүтэх ёс ёл шувууг хамгийн хүчтэй гэж бишрэн тахих ёс
ёс ёсондоо ёл ууландаа ёсыг заавал баримтлах ёстой гэсэн санаа
Ижил үг:

ЁЛ II

ЁЛ III: