ЭВДЭРХИЙ

Юмны хэмхэрч яйжийсан байдал - Хөлийн бидэрт жийргэмшиг орхи хэмээсэн нь замдаа ташуурын хугархай, зэр зэвийн дэлгэрэнгүй... Саган сэцэн. Эрдэнийн товч., эвдэрхий балгас (эртний хот тосгоны үлдэгдэл, туурь), эвдэрхий хэмхэрхий [хоршоо] (эд зүйлийн эдэлж хэрэглэх боломжгүй, хэвийн байдал нь алдагдсан байдал), эвдэрхий цуцархай [хоршоо] (юмны эвдэрч бүрэн бүтэн чанар нь алдагдсан байдал) - Төдий удсангүй хааны гэгээ хүрж ирээд үзвэл маш эвдэрхий цуцархай нэгэн бяцхан суварга дугуйрсан сүм хүрээ нэгэнт эвдрэн унаж хуучид болжээ. В.Инжаннаши. Хөх судар., хорин хүн эвгүй бол эвдэрхий хүрээ мэт [зүйр цэцэн үг] (эв нэгдэл хамгаас чухал гэсэн санаа).

эвдэрхий балгас эртний хот тосгоны үлдэгдэл, туурь
эвдэрхий хэмхэрхий эд зүйлийн эдэлж хэрэглэх боломжгүй, хэвийн байдал нь алдагдсан байдал
эвдэрхий цуцархай юмны эвдэрч бүрэн бүтэн чанар нь алдагдсан байдал
хорин хүн эвгүй бол эвдэрхий хүрээ мэт эв нэгдэл хамгаас чухал гэсэн санаа