эвдэрхий балгас
эртний хот тосгоны үлдэгдэл, туурь