эргүүлэх хөрвүүлэх
а. Юмыг орчуулах, тойруулах хөдөлгөөн хийх; б. Юмыг орвонгоор нь өөрчлөх