ХӨРГҮЙ I

Хөр байхгүй, хөвсгөр, сул.

Ижил үг:

ХӨРГҮЙ II