ХӨРДӨХ II

Чулууг элсээр үрж засах: хөрдөх элс (чулуу засахад хэрэглэх элсэн зүлгүүр).

Ижил үг:

ХӨРДӨХ I