ХӨРЗИЙХ

Юмны анга, арьс хөрс нь ширүүн арзгар болох, зузаарч барвайх, хөрзгөр болох - Унтсандаа Жигжидийн нүд нь хавдаж, дэлгэрэнгүй.... Д.Батбаяр. Цахилж яваа гөрөөс.