ХӨРӨВ

Үс нь тэнийж, өвсөнд орж байгаа бүдүүрсэн хурга: хөрөв суух (үс нь тэнийж торних), хөрвийн дэлгэрэнгүй... (бог малын төлийг өсөлт, торнилтоор нь үечлэн шилжүүлж маллах) - Зандалчдыг устгаснаар хөгшин залуу, хөрөв нялх олон хүний амийг аварсан. Ж.Дамдин. Үймээний жил.

хөрөв суух үс нь тэнийж торних
хөрвийн аргаар бойжуулах бог малын төлийг өсөлт, торнилтоор нь үечлэн шилжүүлж маллах