ХӨРӨНГӨ I

1. Хогшил, эд агуурс, зөөр: хөрөнгө тусгаарлах (гэр өрх тусгаар болж, эд юмаа хуваах), дэлгэрэнгүй...


2. Хүний хийгээд улс нийгэмд хамаарагдах өмч, үнэ бүхий зүйлийн нийт нэр: амины хөрөнгө (хувь хүний амины өмч), сүм хийдийн дэлгэрэнгүй... (сүм хийдийн данстай өмч), улсын хөрөнгө (улсын мэдлийн өмч, эд зүйл), хувийн хөрөнгө (хувь хүний өмч), хувь нийлүүлсэн хөрөнгө (хувь хуралдуулан бий болгосон өмч, хөрөнгө), хөрөнгө чинээ [хоршоо] (хурааж хуримтлуулсан өмч хөрөнгө, бэл бэнчин) - Эцэг эхийнхээ хөрөнгө чинээ ядуулаг байдлыгШүлэгч Лувсандондовын бүтээл., хөрөнгө чинээгүй (бэл бэнчингүй), хөрөнгө чинээ сайтай (бэл чинээ сайтай), бэл хөрөнгө [хоршоо] (эд зүйл, мөнгө төгрөгийн хэмжээ), хүч хөрөнгө [хоршоо] (а. Тухайн ажил хэргийг гүйцэтгэхэд хэрэгтэй хүн хүч болон түүнд шаардагдах эд мөнгө; б. Нийт олны бүтээсэн оюуны болон эдийн зүйл);

3. Мөнгөн хөрөнгө, бэл: хөрөнгө оруулалт (үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхийн тулд үндсэн капитал, бараа материалын үнэт зүйлд хөрөнгө мөнгө дэлгэрэнгүй...
хөрөнгө тусгаарлах гэр өрх тусгаар болж, эд юмаа хуваах
хөрөнгө хураах а. Эд юмыг хурааж хуримтлуулах; б. Ял хэргийн учир буюу өр ширд өмч юмыг албадан авах
хөрөнгө цайрах маш ядуурч хоосрох
хөрөнгийг нь цайлгах бүх эд зүйлийг нь үрэгдүүлэх
хөрөнгийг нь цайруулах бүх эд хогшил, өмчийг үрэгдүүлэх, хураах
хөрөнгөө хөнтрөх хурааж цуглуулсан юмаа бүгдийг нь үгүй хийх
хөрөнгө зөөр хөрөнгө зоорь
хөрөнгө зоорь а. Бүхий л байгаа эд зүйл; б. Агуулж хадгалсан зүйл; в. Алт мөнгө зэрэг үнэ бүхий зүйл
хөрөнгө мал ~ мал хөрөнгө

мал болон бусад өмч хөрөнгө

хөрөнгө хогшил бүхий л өмч, хөрөнгө юм, эд хогшил
өмч хөрөнгө амьдрал ахуйн хэрэгцээний бүхий л зүйл
эд хөрөнгө эд зүйл, биет зүйл
өв хөрөнгө уламжлан ирсэн эд зүйл
амины хөрөнгө хувь хүний амины өмч
сүм хийдийн хөрөнгө сүм хийдийн данстай өмч
улсын хөрөнгө улсын мэдлийн өмч, эд зүйл
хувийн хөрөнгө хувь хүний өмч
хувь нийлүүлсэн хөрөнгө хувь хуралдуулан бий болгосон өмч, хөрөнгө
хөрөнгө чинээ хурааж хуримтлуулсан өмч хөрөнгө, бэл бэнчин
хөрөнгө чинээгүй бэл бэнчингүй
хөрөнгө чинээ сайтай бэл чинээ сайтай
бэл хөрөнгө эд зүйл, мөнгө төгрөгийн хэмжээ
хүч хөрөнгө а. Тухайн ажил хэргийг гүйцэтгэхэд хэрэгтэй хүн хүч болон түүнд шаардагдах эд мөнгө; б. Нийт олны бүтээсэн оюуны болон эдийн зүйл
хөрөнгө оруулалт үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхийн тулд үндсэн капитал, бараа материалын үнэт зүйлд хөрөнгө мөнгө зарах ажиллагаа
хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт үнэт цаасыг зах зээлд гаргах замаар хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийг төвлөрүүлж, үнэт цаасыг худалдан авах, борлуулах үйл ажиллагаа
хөрөнгийн бирж үнэт цаасны худалдаа арилжаа, түүнтэй холбоотой үйлчилгээ явуулах ашгийн бус байгууллага
хөрөнгийн бөөгнөрөл нэмүү өртөг нь дахин хөрөнгө болж хөрөнгийн ерөнхий хэмжээ нэмэгдэх явдал
хөрөнгийн нууц зөвхөн эд хөрөнгө, оюуны өмч, эрхийн эзэн эсвэл түүний итгэмжлэгдсэн хүмүүс мэдэх, түүнчлэн эрх бүхий байгууллага албан тушаалтны албан үүргийнхээ дагуу олж мэдсэн мэдээ, баримт бичиг, тоо, гэрээ хэлцэл, биет зүйл
хөрөнгийн орчил мөнгө үйлдвэрлэлд орж таваар болох, таваар нь дахин мөнгө болох явц
хөрөнгийн өсөлт мөнгөн хөрөнгө нь үйлдвэрлэлийн явцаар дамжиж, арвижин хуримтлагдах явц
үл хөдлөх хөрөнгө байшин, хашаа, газар зэрэг томоохон өмч, хөрөнгө
үндсэн хөрөнгө барилга, байшин, машин зэрэг томхон өмч
хатуу хөрөнгө алт мөнгө зэрэг үнэ бүхий зүйл, хөрөнгө
бэлтгэл хөрөнгө нөөц хөрөнгө
гүйлгээний хөрөнгө түүхий эд, түлш зэрэг эргэлтийн хөрөнгө
нөөц хөрөнгө хөмрөгт хадгалж байгаа эд юм, мөнгө
эх хөрөнгө суурь, үндэс болсон өмч, хөрөнгө
мөнгөн хөрөнгө улсын үнэт хатуу хөрөнгө
хөрөнгө мөнгө хүний хураан хуримтлуулсан эд зүйл
хөрөнгө мөнгөгүй хураан хуримтлуулсан зүйлгүй
Ижил үг:

ХӨРӨНГӨ II

Хөрөнгө тараг бүрэх эх хувь

Онон мөрний рашаанаас хөрөнгө хийж тараг бүрдэг болсон гэнэ.

Зочин 2023-10-18 13:38:38