ХӨРМӨГ

Газарт дэвсэн унасан модны ховхорч унасан навч: улиасны хөрмөг (намар цагт зулгаран унасан улиасны дэлгэрэнгүй...