ХӨРГҮҮРТ

Хөргүүр бүхий: хөргүүрт тээвэр (хиймэл аргаар хөргөсөн нам температурт хүнсний бүтээгдэхүүн дэлгэрэнгүй...