ЭВДҮҮЛЭХ

1. Юмыг бусдаар хэмхлүүлэх - Дайсны замыг эвдүүлж эзэлжээ. Н.Батбаяр. өндөрт дэлгэрэнгүй...


2. Юмыг жижиглүүлэх: мах эвдүүлэх (мал, амьтны махыг мөч мөчөөр нь салгуулах).