ЭВДРЭЛ

1. Эвдрэх үйлийн нэр: эвдрэл болох (юм хэмхрэх нурах нь), эвдрэл гэмтэл [хоршоо] дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Хүмүүсийн харилцаанд үүссэн хямрал: эвдрэл самуурал [хоршоо] (хүмүүсийн эв эе эвдэрч үймээн түйвээн болох нь), дэлгэрэнгүй...
эвдрэл болох юм хэмхрэх нурах нь
эвдрэл гэмтэл юмны бүрэн бүтэн байдал алдагдах нь
эвдрэл сүйдэл эд зүйл хэмхэрч гэмтэх байдал, түүнээс учрах хохирол
эвдрэл сүйрэл эвдрэл сүйдэл
эвдрэл самуурал хүмүүсийн эв эе эвдэрч үймээн түйвээн болох нь
эвдрэл тэмцэл хүмүүс эв найрамдалгүй болж хямралдан тэмцэлдэх явдал
эвдрэл хямрал эв түнжингүй болж, хямрах нь