ЭВДРЭЛЦҮҮЛЭХ

Хүмүүсийг хооронд нь муудалцуулж, нөхөрсөг харьцааг тасалдуулах: эвдрэлцүүлэх бодлого (далдын муу дэлгэрэнгүй...