ЭВДРҮҮЛЭХ

1. Юмыг удаан жил эдэлж хэрэглэн эвдрэхэд хүргэх;


2. [шилжсэн] Хүмүүсийг хооронд нь хутган үймүүлэх - Эцэг Мулихай лугаа эвдрүүлсэн, Эзэн хаанаас хагацуулсан. Саган сэцэн. Эрдэнийн товч., хүмүүсийг эвдрүүлэх (хүмүүсийг хооронд нь муудалцуулах, хэрэлдүүлэх, эв эегүй болгох).