ЭВГҮЙДЭХ

1. Тааламжгүй байдалтай болох: эвгүйдэх байдал (тааламжгүй байдалтай болох);


2. Бие хэвийн биш болох: бие эвгүйдэх (бие махбод хямрах, өвдөх), дотор эвгүйдэх (бөөлжис цутгах, дотор дэлгэрэнгүй...
эвгүйдэх байдал тааламжгүй байдалтай болох
бие эвгүйдэх бие махбод хямрах, өвдөх
дотор эвгүйдэх бөөлжис цутгах, дотор муухайрах