эв тоглох
бага насны хүүхдийн оюун ухааныг хөгжүүлэх зорилгоор зургаан аргаар тоглодог наадгай, эв мод а. Хил хязгаарын харуул цэргийн хоёр этгээд хайч дэлгэрэнгүй...