эв муутай
а. Хийсэн, урласан зүйлийн ур хийц тааруухан; б. Юм хийх ур дүй муутай