эв эвдрэх
а. Хүмүүсийн санаа бодол тохирохоо болих; б. Найрсаг харилцаа эвдрэх