эв нэгтэн эвдрэхгүй үнэн явдалтан ганцаардахгүй
/ зүйр цэцэн үг /
эв нэгдэл, үнэн явдал хамгаас эрхэм гэсэн санаа