эв нийлэх
а. Санаа сэтгэл таарч тохирох, хүчээ хамтатгах; б. Эвдэрсэн хагарсан зүйл ормоороо яв цав таарах