эв орох
а. Тухайн ажлыг хийхэд эв дүй, арга ухаан шаардагдах; б. Урласан зүйл хэлбэр галбир сайтай болох