эв түнжин
эв найрамдал, хүмүүсийн хоорондын элэгсэг найрсаг харилцаа